Конвенция TIR — Глава 6

ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 14 ноября 1975 г. О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КНИЖКИ МДП (КОНВЕНЦИЯ МДП, 1975 Г.) <*>

Глава VI РАЗНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 44

Каждая Договаривающаяся сторона предоставляет заинтересованным гарантийным объединениям льготы в отношении:

a) перевода валюты, необходимой для уплаты сумм, взимаемых компетентными органами Договаривающихся сторон в силу положений статьи 8 настоящей Конвенции, и

b) перевода валюты, необходимой для оплаты бланков книжки МДП, посылаемых гарантийным объединениям иностранными объединениями, являющимися их корреспондентами, или международными организациями.

Статья 45

Каждая Договаривающаяся сторона публикует список таможен места отправления, промежуточных таможен и таможен места назначения, которые она предназначает для производства операций МДП. Договаривающиеся стороны стран, территории которых соприкасаются, будут консультироваться для определения с обоюдного согласия соответствующих пограничных таможен и часов их работы.

Пояснительная записка к статье 45

0.45. Договаривающимся сторонам рекомендуется открывать возможно большее число таможен, — как внутренних, так и пограничных, — для осуществления операций МДП.

Статья 46

1. Выполнение сотрудниками таможен формальностей, упомянутых в настоящей Конвенции, не дает права требовать оплаты сборов, за исключением тех случаев, когда эти формальности производятся не в дни и часы и не в местах, обычно предусматриваемых для их производства.

Комментарий к пункту 1 статьи 46

Сборы за проведение таможенного досмотра по просьбе перевозчика

Перевозчик несет любые расходы, связанные с действиями таможенных органов по его просьбе, как указано в комментарии к статье 5 Конвенции МДП.

(TRANS/WP.30/AC.2/63, приложение 3; TRANS/WP.30/196, приложение 3)

2. Договаривающиеся стороны будут предпринимать все зависящие от них меры для облегчения таможенных операций, связанных со скоропортящимися грузами.

Статья 47

1. Положения настоящей Конвенции не служат препятствием ни для применения ограничений и контроля, вытекающих из национальных правил и основанных на соображениях общественной нравственности, общественной безопасности, здравоохранения или гигиены, либо на соображениях ветеринарного или фитопатологического порядка, ни для взимания причитающихся на основании этих правил сборов.

2. Положения настоящей Конвенции не препятствуют применению иных национальных или международных положений, регламентирующих перевозки.

Комментарий к статье 47

Проведение проверок

Количество различного рода проверок должно быть сведено к минимуму, и проводиться они должны только в том случае, когда обстоятельства или возникшие подозрения действительно оправдывают их проведение.

(TRANS/GE.30/17, пункт 42)

Статья 48

Ни одно из постановлений настоящей Конвенции не исключает права Договаривающихся сторон, образующих таможенный или экономический союз, применять особые правила в отношении перевозок, местом отправления или назначения которых являются их территории, или осуществляемые транзитом через их территории, при условии, что такие правила не ограничивают льгот, предусматриваемых настоящей Конвенцией.

Статья 49

Положения настоящей Конвенции не препятствуют применению больших льгот, которые Договаривающиеся стороны предоставляют или пожелают предоставить либо на основании односторонних положений, либо в соответствии с двусторонними или многосторонними соглашениями, при условии, что такие льготы не препятствуют применению положений настоящей Конвенции, и в частности, проведению операций МДП.

Статья 50

Договаривающиеся стороны обмениваются при наличии соответствующей просьбы информацией, необходимой для применения положений настоящей Конвенции, в частности сведениями, касающимися допущения дорожных транспортных средств или контейнеров, а также технических характеристик их конструкций.

Статья 51

Приложения к настоящей Конвенции являются неотъемлемой частью Конвенции.

Конвенция TIR — Глава 6: 1 комментарий

 1. CZARTER SAMOLOTU
  Jeszcze niedawno latanie jako forma transportu nie było popularne, bo ceny wydawały się być bardzo wysokie. Jednak klienci docenili ów sposób podróżowania. To sprawiło, iż lotniska stały się zatłoczone, a kolejki do odprawy bywają naprawdę długie. Biznesmeni często rezygnują więc z tradycyjnych linii i wynajmują prywatny samolot. Alternatywą bywa również charter samolotu. Z takich rozwiązań dotychczas korzystały głównie biura podróży, jednak coraz więcej grup decyduje się na taką usługę, która pozwala dotrzeć właściwie w każde miejsce świata

  Taki czarter samolotu oferuje wiele wygód, które nie są dostępne w standardowych liniach lotniczych. Przede wszystkim dzięki tego typu rozwiązaniu znacznie lepiej zaplanujemy podróż, dostosowując ją do własnych potrzeb. Przy tym cała grupa poleci jednym samolotem bez konieczności dzielenia go z innymi pasażerami. To jest szczególnie wygodne w przypadku wszelkiego typu drużyn sportowych, gdzie podczas podróży trzeba wypocząć i przygotować się do nadchodzących zawodów czy rozgrywek. Komfort podczas podróży może mieć znaczenie dla późniejszych zawodów.

  CHARTER SAMOLOTU – KLUCZOWE ZALETY
  To jednak nie wszystkie zalety owej znakomitej alternatywy dla typowych połączeń rejsowych. Czarter samolotu sprawdza się niezmiernie dobrze w przypadku bardziej wymagających klientów, którzy potrzebują niecodziennych rozwiązań. Do podstawowych zalet wynajmu takiego środka transportu należy bowiem duża elastyczność jeśli chodzi o ustalenie terminu przelotu, a także czasu podróży czy listy pasażerów. W dodatku możliwe są również pewne zmiany pasażerów, co w przypadku linii lotniczych rejsowych jest bardzo skomplikowane.

  Dlatego właśnie ów samolot czarterowy pozwala zrealizować nawet skomplikowane logistycznie przedsięwzięcia. Klienci mogą zaplanować kilka lotów w ciągu dnia, dzięki czemu załatwią wszelkie niezbędne sprawy bez tracenia czasu na stanie w kolejkach na lotniskach czy czekając na opóźniony samolot, co dość często zdarza się w przypadku lotów rejsowych. Z takich rozwiązań korzystają więc nie tylko biura podróży, ale też grupy sportowe, zorganizowane grupy czy biznesmeni.

  WYGODNY CZARTER SAMOLOTU
  Nasza firma w ofercie ma czarter samolotu i dbamy o najwyższy poziom tego typu usług. Zależy nam na satysfakcji klienta, w związku z czym nie tylko zapewniamy najlepsze standardy na ziemi i w powietrzu, ale również pilnujemy, aby wszelkie loty odbywały się w uzgodnionym wcześniej terminie. Mamy świadomość, że współcześnie czas jest jedną z najcenniejszych rzeczy, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci nie musieli go niepotrzebnie marnować.

  Oferujemy różne rodzaje samolotów czarterowych, dzięki czemu każda grupa znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Nasze maszyny są wysokiej jakości i regularnie poddawane serwisowaniu. Dzięki temu możemy zapewnić bezpieczeństwo pasażerom podczas każdej podróży. Ważna jest dla nas również właściwa kontrola, której poddawane są nasze samoloty. Jeśli szukają więc Państwo wygodnych rozwiązań, pozwalających elastycznie podróżować po świecie, to zachęcamy do kontaktu. Charter samolotu jest tu świetną propozycją. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz dostosowujemy właściwą ofertę.

Обсуждение закрыто.